Noclegi Dziubas

18 265 43 06 | 664 823 282
kontakt@noclegidziubas.pl

Regulamin obiektu

Pobyt można zarezerwować telefonicznie bądź drogą elektroniczną  na adres kontakt@noclegidziubas.pl

Rezerwacji dokonuje się na osobę lub ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.

Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej kwoty zadatku za pobyt na konto ośrodka. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji, określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

Zadatek wynosi 30% całej kwoty.

Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

Płatności należy dokonać do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją.

Opłata rezerwacyjna (przedpłata) jest bezzwrotna.

Po zakwaterowaniu w dniu przyjazdu prosimy gości o zgłoszenie się do recepcji, w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt. Wystawiamy fakturę VAT i opłatę klimatyczną. Goście zobowiązani są dokonać meldunku, w celu potwierdzenia tożsamości. Każdy gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez gości terminie, z przyczyn osobistych pobrana należność nie podlega zwrotowi. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

Niestawienie się gościa w ośrodku do godz. 21:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

Goście są proszeni o nie pozostawianie w swoich pokojach przedmiotów o wyższej wartości, gdyż nie poinformowanie w recepcji o ich istnieniu będzie skutkowało zwolnieniem od odpowiedzialności w przypadku ich kradzieży, zagubienia bądź uszkodzenia. Wszystkie przedmioty i rzeczy osobiste pozostawiane są w pokojach na własną odpowiedzialność.

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 23:00 do 6:00 rano

Osoby odwiedzające, nie zameldowane , mogą przebywać w pokojach do godz.22.00. Po uprzednim powiadomieniu właścicieli ośrodka, zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług .

W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.

Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich i wnoszenie nart do pokoi. Należy przechowywać sprzęt w miejscu do tego przeznaczonym.

Dzieci do lat dziesięciu muszą posiadać dowód tozsamości, legitymację, paszport lub inny dokument, w którym jest podana data urodzenia dziecka.

Nie akceptujemy zwierząt.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...