Noclegi Dziubas

18 265 43 06 | 664 823 282
kontakt@noclegidziubas.pl

Regulamin obiektu

Rezerwację można dokonac telefonicznie badz droga elektroniczna  na adres kontakt@noclegidziubas.pl

Rezerwację dokonuję się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.

Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej zadatku za pobyt na konto ośrodka. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

Zadatek wynosi  około 30% całej kwoty.

Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

Płatności należy dokonać do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją.

Opłata rezerwacyjna (przedpłata) jest bezzwrotna.

Po zakwaterowaniu w dniu przyjazdu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt(wystawiamy fakturę VAT) i opłatę klimatyczną. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku , w celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn osobistych pobrana należność nie podlega zwrotowi. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

Niestawienie się Gościa w ośrodku do godz. 21:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

Goście są proszeni o nie pozostawianie w swoich pokojach przedmiotów o wyższej wartości, gdyż nie poinformowanie w recepcji o ich istnieniu będzie skutkowało zwolnieniem od odpowiedzialności w przypadku ich kradzieży, zagubienia bądź uszkodzenia. Wszystkie przedmioty i rzeczy osobiste pozostawiane są w pokojach na własną odpowiedzialność.

Prosimy o zachowanie ciszy od 23:00 do 6:00 rano

Osoby odwiedzające, nie zameldowane , mogą przebywać w pokojach do godz.22.00, po uprzednim powiadomieniu właścicieli domu,zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług .

W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.

Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich i wnoszenie nart do pokoi. Należy przechowywać sprzęt w miejscu do tego przeznaczonym.

Dzieci do lat dziesięciu muszą posiadać dowód tozsamości, legitymację, paszport lub inny dokument w którym jest podana data urodzenia dziecka.

Nie akceptujmy zwierząt.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...